Luật sở hữu trí tuệ: Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu đơn giản

Đồng thời, Điều 125 2005 quy định về quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: “1. Chủ sở

Ai cũng nhận “của mình”

“Sườn Cây” đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới (gọi tắt là Công ty Viên Ngọc Mới) đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký , thời hạn 10 năm kể từ ngày 5/8/2014.

Nhãn hiệu” Sườn Cây” đã được đăng ký của Công ty Viên Ngọc Mới

Đầu tháng 2/2016, Công ty Viên Ngọc Mới phát hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Ăn uống & Giải trí Anh Em (phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, gọi tắt là Công ty Anh em) sử dụng nhãn hiệu “Sườn Cây” trên bảng hiệu công ty. Công ty Viên Ngọc Mới đã 3 lần gửi công văn, thư khuyến cáo yêu cầu phía Công ty Anh Em chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Sườn Cây” trên biển hiệu nhưng không được phản hồi.

Cuối tháng 3/2016, Công ty Viên Ngọc Mới đã đề nghị Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tiến hành giám định sở hữu công nghiệp đối với các chứng cứ vi phạm của Công ty Anh Em.

Kết luận giám định thể hiện: Dấu hiệu “Sườn Cây” gắn trên biển hiệu kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống như trên là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Sườn Cây” đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Công ty Viên Ngọc Mới.

Nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, ngày 23/3/2016, Công ty Viên Ngọc Mới đã làm đơn khởi kiện đến TAND quận Gò Vấp yêu cầu Công ty Anh Em chấm dứt hành vi vi phạm và thay đổi biển hiệu Sườn Cây tại nhà hàng 97 Quang Trung.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Anh Em phải công khai xin lỗi và bồi thường 1 tỷ đồng. Số tiền này gồm 4 khoản: Chi phí thuê luật sư 400 triệu đồng, chi phí giám định 50 triệu đồng, chi phí đi lại theo đuổi vụ kiện 50 triệu đồng và tổn thất uy tín, thương hiệu, ảnh hưởng kinh doanh là 500 triệu đồng.

Luật quy định thế nào về vấn đề này?

Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về các biện pháp dân sự quy định: “Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: 1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; 2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai; 3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; 4. Buộc bồi thường thiệt hại; 5. Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ”.

Luật sở hữu trí tuệ: Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu như thế nào?Bảng hiệu “Sườn Cây” mà Công ty Viên Ngọc Mới “tố” Công ty CP Dịch Vụ Ăn Uống & Giải Trí Anh Em đã làm nhái

“Như vậy, việc Công ty Viên Ngọc Mới khởi kiện yêu cầu cơ quan Tòa án tiến hành buộc công ty vi phạm xin lỗi, dừng hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại là đúng theo quy định pháp luật” – Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Cty Luật New Vision) nhận định. “Tuy nhiên, nguyên đơn (tức Công ty Viên Ngọc Mới) phải chứng minh mình là chủ thể quyền đối với nhãn hiệu; cung cấp cho Tòa án chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra và nếu căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại”.

Hơn nữa, trong phạm vi bảo hộ và thời hạn hiệu lực, Công ty Viên Ngọc Mới với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu “Sườn Cây” được độc quyền sử dụng, cho phép hay ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu và định đoạt nhãn hiệu.

Đây là nguyên tắc được quy định tại Điều 123 Luật sở hữu trí tuệ 2005 về quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp: “1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau đây: a) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật này; b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật này”.

Đồng thời, Điều 125 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: “1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”.

“Tương ứng với quyền của chủ sở hữu, theo đó hành vi của tổ chức, cá nhân sử dụng các dấu hiệu trùng, tương tự với nhãn hiệu Sườn Cây cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc có liên quan đến dịch vụ nhà hàng, ăn uống; có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ mà không có sự đồng ý của Công ty Viên Ngọc Mới đều bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Sườn Cây” – Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Trường hợp tranh chấp nhãn hiệu “Sườn Cây” chỉ là một trong những ví dụ trong bối cảnh tranh chấp về sở hữu trí tuệ ngày càng tăng. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, khi các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp ngày càng diễn ra sôi nổi và phức tạp, thì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, bên cạnh hệ thống pháp luật Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện, cần có ý thức nghiêm túc, tôn trọng quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh của mỗi cá nhân, tổ chức.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *